Dennerle Garnelenkies versch. Farben
ab 8,99 € 2 4,50 € / l
JBL Sansibar Dark Sand
9,99 € 2 2,00 € / kg
JBL Sansibar Grey Sand
9,99 € 2 2,00 € / kg
JBL Sansibar Snow White 5kg
14,99 € 2 3,00 € / kg
JBL Volcano Mineral
ab 9,99 € 2 3,33 € / l
JBL Volcano Powder
13,99 € 2 55,96 € / kg
Tropica Aquarium Soil
ab 13,90 € 2 4,63 € / l
Tropica Aquarium Soil Powder
ab 18,50 € 2 6,17 € / l